Bestyrelsen
Vores bestyrelse er dem der tegner vores klub udadtil, men som også samtidig skal drive klubben på den bedst mulige måde. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har været medlem i mange år og er alle aktive rorer. Bestyrelsen har været primus motor i udviklingen af klubben sammen med de forskellige interessegrupper der sidder med i klubbens inrigger- og kajakudvalg. Da klubben blev grundlagt i 1908 kunne man dengang kun tilbyde roning i robåd. I dag er tilbuddet udvidet til også at omfatte kajak, Surfski, Stand Up Paddle og kano roning.

Bestyrelsen er: